Utbildning

Program

2024 – pågåendeCertifierad Upphandlare, CUSilf®
Pågående utbildning till certifierad upphandlare, www.silf.se. Beräknad klar hösten 2024.
Avklarade kurser:
Entreprenadjuridik
Ledarskap, kommunikation och förändring
LOU grund

Kommande kurser:
Affärsmannaskap i offentlig upphandling
Category Management
Framgångsrik affärsförhandling
Inköpsekonomi
LOU – fördjupning
LUF i praktiken
Offentlig entreprenadupphandling
Offentlig förhandlingsteknik 
Pris- och kostnadsanalys – PPCA
Rätt vid köp
Spendanalys
Strategisk inköps- och logistikledning
2012 – 2015Personal- och arbetslivsprogrammet
180 poäng (3 år), Högskolan Kristianstad
HR-utbildning med fil. kand i Personal- och arbetslivsvetenskap.

I utbildningen ingår exempelvis följande kurser; Organisation och ledarskap, arbetsrätt, arbetsmiljörätt, kommunikation och samtalsteknik, personalekonomi och företagsekonomi.
Examensbevis
Examensarbete
1998 – 2000Projektledare inom ny informations- och mediateknik
90 poäng (2 år), Masters of Media/Academedia, Malmö
Yrkesexamen som projektledare.
1/3 av utbildningen var verksamhetsförlagd.
Examensbevis

Kurser

2023JobMatch Talent
Certifierad i JobMatch Talent
Certifieringsintyg
2023UL – Utvecklande ledarskap
4 dagars utbildning utvecklad av Försvarshögskolan
Kursintyg
2021UGL – Utveckling av Grupp och Ledare
5 dagars utbildning utvecklad av Försvarshögskolan
Kursintyg
2020Coachande ledarskap
15 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad
Kursplan
2018Arbetslivsinriktad rehabilitering
15 högskolepoäng, Malmö universitet
Kursplan
2017Offentlig rätt
15 högskolepoäng, Högskolan Väst, Trollhättan
Kursplan
2016Grundkurs löneavtal och lokal lönebildning
2016Arbetsrättsseminarium om Personliga skäl
2016Allmänna bestämmelser med HR-inriktning
2015Arbetsrättsseminarium
Yttrandefrihet contra lojalitet och sociala medier
2015Bilaga M
Särskilda bestämmelser om arbetstider med mera för lärare
2012Personal och arbetsmarknad
15 högskolepoäng, Linnéuniversitetet, Växjö
Socialpsykologi och arbetsrätt
Kursplan
2012Handelsrätt
15 högskolepoäng, Linnéuniversitetet, Växjö
Kursplan
2012Arbetsrätt
15 högskolepoäng, Lunds Universitet
Kursplan
2012Facklig grundkurs
Unionen
2010Konsten att tala
Folkuniversitetet, Malmö
Kurs i retorik
2010Retorik I
7,5 högskolepoäng, Malmö Universitet
Kursplan
2004Offentlig upphandling
Allego/Visma, Malmö