Arbetsliv & övrig erfarenhet

Arbetslivserfarenhet

2023 – PågåendeHR-strateg
Helsingborgs stad
Tidsbegränsad anställning där jag är inne och stöttar socialförvaltningen arbetsrättsligt gällande organisationsförändring som påverkar hela förvaltningen. Förvaltningen ska omformera sig till första linjens socialtjänst.
2022 – 2023Enhetschef inom HR
Kristianstads kommun
Enhetschef för central bemanningsenhet med 18 medarbetare som arbetar med chefs- och massrekrytering, bemanning, schemaläggning, systemförvaltning, bemanningsekonomi samt HR-administration. Arbetar med förvaltningens HR arbete och stöttar HR-specialister. Projektledare för bemanningshandbok.
Tjänstgöringsbetyg
2021 – 2022HR-strateg
Region Blekinge, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Leder utvecklingen inom avtal och villkor samt övergripande förhandlingsfrågor i förvaltningen.
2019 – 2021HR-strateg (Lön- och förhandlingschef)
Olofströms kommun
Ansvarig för lön- och förhandling (motsvarande lön- och förhandlingschef). Teamledare för lönekonsulter, systemförvaltare och HR-specialist.
Rekommendationsbrev
2017 – 2019HR-specialist arbetsrätt (Förhandlingschef)
Bjuvs kommun
Ansvarig för arbetsrätt, lag- och avtalstolkning samt förhandlingar (motsvarande förhandlingschef). Coachar kollegor inom dessa områden. Arbetar strategiskt med löneprocessen, lönekartläggning, samverkan samt med Bjuvs kommuns arbetsgivarpolitik. Arbetar operativ i arbetsrättsärenden.
2018tf. HR-chef
Bjuvs kommun
Går in som tf. HR-chef under mars till maj vid sidan om min roll som HR-specialist med inriktning arbetsrätt och förhandling.
2016 – 2017Förhandlingsansvarig HR-konsult (Förhandlingschef)
Bjuvs kommun
Ansvarig för förhandlingar, arbetsrätt samt lag- och avtalstolkning. Arbetar med lönebildning, lönekartläggning, samverkansprocessen, personalstatistik samt strategiskt med arbetsgivarpolitiken. Arbetar operativt med att stödja och coacha chefer och kollegor gällande arbetsrätt, förhandling, rehab, samverkan, organisationsutveckling och arbetsmiljö.
2015 – 2016PA-konsult/HR-konsult
Bjuvs kommun
Arbetar med operativt och strategiskt HR arbete. Utredning och utveckling av HR-rutiner. Införande av HR-system. Stöd och coach till chefer gällande organisationsutveckling, förändringsprocesser, arbetsrätt, förhandling, rehab, arbetsmiljö och samverkan.
2015Personalsekreterare (HR-konsult)
Tomelilla kommun
Semestervikarie på personalavdelningen, varav delvis helt ansvarig. Arbetar med allt förekommande HR arbete i en konsultativ roll till kommunens samtliga chefer samtidigt som jag ska ha ett helhetsperspektiv på personalfrågorna.
Arbetsgivarbetyg
2015Verksamhetsförlagd utbildning som Personalsekreterare (HR-konsult)
Tomelilla kommun
Arbetat på personalavdelningen med förekommande HR uppgifter som rådgivning, rehab, förhandling, samverkan, sjukfrånvaro, personalstatistik, friskvård, omskrivning av rutiner samt gjort utredande rapporter.
2019 – 2013Ansvarig för avdelningen för offentlig upphandling
Prinfo Grafiskt Center
Prinfo Grafiskt Center säljs till Prinfo Bergs. Arbetar med offentlig upphandling tillika företräder bolaget i förvaltningsdomstolarna avseende Lagen om offentlig upphandling och offentlighetsprincipen
Tjänstgöringsbetyg
2001 – 2009VD och styrelseledamot
Prinfo Grafiskt Center
Tryckeri och reklambyrå. Ansvarig för verksamheten mot styrelse och aktieägare och arbetade med försäljning, arbetsrätt, företagsekonomi samt företagsutveckling. Bolaget omsätter 25 miljoner, 25 medarbetare samt över 50 avtal med den offentliga sektorn.
Tjänstgöringsbetyg
2001IT-ansvarig
Ettiketto AB
IT-ansvarig på ett etikettryckeri
Betyg
1999 – 2001Utvecklare samt styrelseledamot
Ventil Media AB
Startat crossmediabyrå tillsammans med tre kompanjoner där vi utvecklade webbplatser, e-handelssystem samt tryckproduktion. Sålde min andel 2001.
1995 – 1999IT-konsult
Reklambyrån på Österlen
Drev eget företag där jag arbetade som teknisk konsult till den grafiska branschen. Uppdragsgivare var bland annat tryckerier och pappersgrossister. Återförsäljare av gruppkommunikationsverktyget FirstClass.
Intyg om auktorisation av kunskaper i FirstClass
Intyg på utfört arbete
1995Konsult
Telia Sonera
Konsult till Telia i deras projekt Telias globala skola.
Intyg om konsultarbete

Övrig erfarenhet

2014Mentor till student som läste socionomprogrammet
Högskolan Kristianstad
2011 – 2014Ledamot i Nationell Ung Arenas valberedning
Unionen
2012 – 2014Suppleant i Unionens förbundsråd
Unionen
2012- 2014Unngdomsombud
Unionen
Ungdomsombud i regionstyrelsen för Unionen Sydväst som bestod av cirka 55.000 medlemmar.
2006 – 2012Ordförande och sekreterare
Lions International, Lions Club Södra Gärds
1999LIA som tekniker under utbildningen som projektledare
IKEA Information Services AB
Intyg om teknikerpraktik