Om mig

Jag är en driven och resultatorienterad person som ser möjligheter och lösningar där andra kan se hinder.

Min yrkeserfarenhet inom den offentliga sektorn spänner sig över flera olika roller som Förhandlingschef, Lön- och förhandlingschef, HR-strateg, Enhetschef inom HR och HR-chef.

Inom den privata sektorn har jag närapå 20 års erfarenhet som företagare inom områdena IT, e-handel, reklambyrå och tryckeri.

Detta sammantaget har gett mig erfarenheter inom förhandling, arbetsrätt, inköp, organisationsstyrning, offentlig upphandling, lön- och lönebildning, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering, försäljning med mera.

Min utbildning består bland annat i en fil. kand. i personal- och arbetslivsvetenskap samt en yrkesexamen som projektledare. Till detta har jag kompletterat med ytterligare utbildning inom handelsrätt, arbetsrätt, socialpsykologi och retorik.