Utbildning

Program

2012-2015 Personal- och arbetslivsprogrammet pdficon_small
180 poäng (3 år), Högskolan Kristianstad
HR-utbildning med fil. kand i Personal- och arbetslivsvetenskap.
I utbildningen ingår exempelvis följande kurser; Organisation och
ledarskap, arbetsrätt, arbetsmiljörätt, kommunikation och
samtalsteknik, personalekonomi och företagsekonomi.
Ladda ner examensarbete
pdficon_small Ladda ner examensbevis
 HKR-Logotyp
1998-2000 Projektledning inom ny informations- och mediateknik pdficon_small
90 poäng (2 år), Masters of Media/Academedia, Malmö
Examen som projektledare.
1/3 av utbildningen var verksamhetsförlagd.
 academedia_masters

Kurser

2023 JobMatch Talent
Certifierad i JobMatch Talent
2023 UL – Utvecklande ledarskap
4 dagars utbildning utvecklad av Försvarshögskolan
2021 UGL – Utveckling av Grupp och Ledare pdficon_small
5 dagars utbildning utvecklad av Försvarshögskolan
2020 Coachande ledarskap pdficon_small
15 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad
HKR-Logotyp
2018 Arbetslivsinriktad rehabilitering pdficon_small
15 högskolepoäng, Malmö universitet
2017 Offentlig rätt pdficon_small
15 högskolepoäng, Högskolan Väst, Trollhättan
2016 Grundkurs löneavtal och lokal lönebildning SKL_liten
2016 Arbetsrättsseminarium om Personliga skäl SKL_liten
2016 Allmänna bestämmelser med HR-inriktning SKL_liten
2015 Arbetsrättsseminarium – Yttrandefrihet contra lojalitet
och sociala medier
SKL_liten
2015 Bilaga M – Särskilda bestämmelser om arbetstider
med mera för lärare
SKL_liten
 2012 Personal och arbetsmarknad pdficon_small
Socialpsykologi och arbetsrätt
15 högskolepoäng, Linnéuniversitetet, Växjö
 linne
2012 Handelsrätt pdficon_small
15 högskolepoäng, Linnéuniversitetet, Växjö
 linne
2012 Arbetsrätt pdficon_small
15 högskolepoäng, Lunds Universitet
 lundsuniversitet
2012 Facklig grundkurs
Unionen, distansutbildning
unionen
2010 Konsten att tala
Kurs i retorik
Folkuniversitetet, Malmö
 folkuniversitetet
2010 Retorik I pdficon_small
7,5 högskolepoäng, Malmö Universitet
 
2004 Offentlig upphandling
Allego/Visma, Malmö
 visma