Målsättning, kompetens & erfarenhet

Målsättning

Att alltid vara nyfiken och vara delaktig och drivande i utvecklingen i de organisationer där jag är verksam. Detta genom att tillföra min rutin och erfarenhet från min yrkeskarriär tillsammans med min utbildning från Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Kristianstad och som projektledare vid Masters of Media.

Främsta kompetenser

 • Allvetare • Praktiker • Problemlösare • Stor intern drivkraft • Leveransinriktad • Nyfiken

Erfarenhet

Organisationsutveckling, företagsledning, personalfrågor (HR), företagsekonomi, förhandling (både arbetsrättslig samt avtalsrättslig), juridisk process, CSR (både framtagning och implementering), offentlig upphandling samt försäljning mot företag och offentliga organisationer.