Arbetsliv & övrig erfarenhet

Arbetslivserfarenhet

2022 Kristianstads kommun
Enhetschef centrala bemanningsenheten, Omsorgsförvaltningen
2021 – 2022 Region Blekinge
HR-strateg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Leder utvecklingen inom avtal och villkor samt övergripande förhandlingsfrågor i förvaltningen.
2019 – 2021 Olofströms kommun pdficon_small
HR-strateg, ansvarig för lön- och förhandling
Ansvarig för lön- och förhandling (motsvarande lön- och förhandlingschef). Teamledare för lönekonsulter, systemförvaltare och HR-specialist.
2018 Bjuvs kommun
  tf. HR-chef
Går in som tf. HR-chef under mars till maj vid sidan om min roll som HR-specialist med inriktning arbetsrätt och förhandling.
2017 – 2019 Bjuvs kommun
 
 HR-specialist med inriktning arbetsrätt och förhandling
Ansvarig för arbetsrätt, lag- och avtalstolkning samt förhandlingar (motsvarande förhandlingschef). Coachar kollegor inom dessa områden. Arbetar strategiskt med löneprocessen, lönekartläggning, samverkan samt med Bjuvs kommuns arbetsgivarpolitik. Arbetar operativ i arbetsrättsärenden.
2016 – 2017 Bjuvs kommun
 
Förhandlingsansvarig HR-konsult
Ansvarig för förhandlingar, arbetsrätt samt lag- och avtalstolkning. Arbetar med lönebildning,  lönekartläggning, samverkansprocessen, personalstatistik samt strategiskt med arbetsgivarpolitiken. Arbetar operativt med att stödja och coacha chefer och kollegor gällande arbetsrätt, förhandling, rehab, samverkan, organisationsutveckling och arbetsmiljö.
2015 – 2016 Bjuvs kommun
 – PA-konsult/HR-konsult
Arbetar med operativt och strategiskt HR arbete. Utredning och utveckling av HR-rutiner. Införande av HR-system. Stöd och coach till chefer gällande organisationsutveckling, förändringsprocesser, arbetsrätt, förhandling, rehab, arbetsmiljö och samverkan.
2015 Tomelilla kommun pdficon_small
–  Personalsekreterare (HR-konsult)
Semestervikarie på personalavdelningen, varav delvis helt ansvarig.  Arbetar med allt förekommande HR arbete i en konsultativ roll till kommunens samtliga chefer samtidigt som jag ska ha ett helhetsperspektiv på personalfrågorna.
Tomelilla kommun logo
2015 Tomelilla kommun
– Verksamhetsförlagd utbildning som Personalsekreterare (HR-konsult)
Arbetat på personalavdelningen med förekommande HR uppgifter som rådgivning, rehab, förhandling, samverkan, sjukfrånvaro, personalstatistik, friskvård, omskrivning av rutiner samt gjort utredande rapporter.
 Tomelilla kommun logo
2009 – 2013 Prinfo Grafiskt Center pdficon_small
– Ansvarig för avdelningen för offentlig upphandling
Prinfo Grafiskt Center säljs till Prinfo Bergs. Arbetar med offentlig upphandling tillika företräder bolaget i förvaltningsdomstolarna avseende Lagen om offentlig upphandling och offentlighetsprincipen
 prinfo
2001 – 2009 Prinfo Grafiskt Center pdficon_small
– VD och styrelseledamot
Tryckeri och reklambyrå. Ansvarig för verksamheten mot styrelse och aktieägare och arbetade med försäljning, arbetsrätt, företagsekonomi samt företagsutveckling. Bolaget omsätter 25 miljoner, 25 medarbetare samt över 50 avtal med den offentliga sektorn.
 prinfo
2001 Ettiketto AB pdficon_small
– IT-ansvarig
Ettikettryckeri
ettiketto
1999 – 2001 Ventil Media AB
– Utvecklare samt styrelseledamot
Startat crossmediabyrå tillsammans med tre kompanjoner där vi utvecklade webbplatser, e-handelssystem samt tryckproduktion. Sålde min andel 2001.
1995 – 1999 Reklambyrån på Österlen pdficon_small pdficon_small
– IT-konsult
Drev eget företag där jag arbetade som teknisk konsult till den grafiska branschen. Uppdragsgivare var bland annat tryckerier och pappersgrossister. Återförsäljare av gruppkommunikationsverktyget FirstClass.
1995 Telia Sonera pdficon_small
– IT-konsult
Konsult till Telia i deras projekt Telias globala skola.
telia

Övrig erfarenhet

2014 Högskolan Kristianstad
– Mentor till student som läste socionomprogrammet
 HKR-Logotyp
2011 – 2014 Unionen
– Ledamot i Nationell Ung Arenas valberedning
unionen
2012 – 2014 Unionen
– Suppleant i Unionens förbundsråd
unionen
2012 – 2014 Unionen
– Ungdomsombud i regionstyrelsen för region Sydväst
unionen
2006 – 2012 Lions International
– Ordförande och sekreterare i Lions Club Södra Gärds
lions
1999 IKEA Information Services AB pdficon_small
– Praktik som tekniker under utbildningen som projektledare
IKEA